Pendling i 2017

16 440 personer pendlet fra nabokommunene til Trondheim i 2017. Det er 223 flere enn i 2016 og 4500 flere enn i 2000.

4550 pendlet motsatt vei – ut av byen. Det er mer en dobbelt så mange som i 2000.

En grafikk viser pendling mellom kommunene våre. Hold musepekeren over den aktuelle kommunen og linjene inne i sirkelen. Da får du opp absolutte tall og andel pendlere av sysselsatte i 2017.

Her er et kart med hovedtall:

Malvik passerte 4000 daglige pendlere til byen i 2014. Kommunen nærmer seg nå et nivå der 60 prosent av de sysselsatte jobber i Trondheim. Klæbu har størst andel av sysselsatte som pendler til Trondheim, 63.5 %. Samlet i Klæbu, Malvik, Melhus og Skaun arbeider over halvparten av de sysselsatte i Trondheim.

Skaun har snart 2000 og Orkdal snart 1000 daglige pendlere til storbyen. Stjørdal passerte 20 prosent andel trondheimspendlere i 2016. Samtidig pendlet 1222 fra Trondheim til Stjørdal og 1124 til Melhus i 2017 (mer om pendling fra Trondheim  under tabellen).

Pendling til Trondheim i 2000, 2012 og 2017:

Kommune Pendlere til Trondheim 2000 Andel av sysselsatte 2000 Pendlere til Trondheim 2012 Andel av sysselsatte 2012 Pendlere til Trondheim 2017 Andel av sysselsatte 2017
Klæbu 1560 58,5 % 1956 63,3 % 1956 63,5 %
Malvik 3299 56,9 % 3871 57,4 % 4128 58,7 %
Skaun 1222 43,0 % 1764   47,5 % 1995 47,8 %
Melhus  2921 42,9 % 3923   48,1 % 3897 47,5 %
Stjørdal 1421 15,1 % 2164 19,0 % 2424 20,7 %
Orkdal 527 10,6 % 952 16,4 % 982 16,8 %
Rissa 353 11,4 % 449 13,7 % 422 13,4 %
M Gauldal 371 13,1 % 471 14,3 % 421 12,8 %
Leksvik 210 11,9 % 220 12,7 % 215 13,1 %
Sum 11 884 15 752 16 440

Over tid har pendling ut av Trondheim økt mye raskere ut av enn inn til byen: Fra nabokommuner til Trondheim siden 2000: + 38 prosent. Fra Trondheim til nabokommuner siden 2000: + 118 prosent.

Det siste betyr altså en dobling i antall pendlere ut av byen: Fra 2088 i år 2000 til 4550 i 2017. Trondheimsregionen har over tid blitt et gradvis mer felles og fleksibelt arbeidsmarked uavhengig av kommunegrenser.

Totalt pendlet 21 000 mellom Trondheim og de ni andre kommunene i 2017. 21 prosent av disse reiser altså ut av byen til jobb.

Disse kommunene har flest innpendlere fra Trondheim (2017): Stjørdal: 1222, Melhus: 1124, Malvik: 830 Orkdal: 432, Klæbu: 367.