Folketall: Malvik øker fortest

Malvik gjør et byks og inntar veksttoppen i Trondheimsregionen for siste tolv måneder. Det skjer selv om andre kommuner har bosatt flere flyktninger, men et hopp kan delvis skyldes midlertidig mottak.

Hommelvik og Malvik skal vokse videre. Kommunen legger planer for å utvikle stasjonsbyen. Ill: pka/Per Knudsen Arkitekter.

Innvandring som følge av krigen i Ukraina påvirker folkeveksten i kommunene utenom Trondheim. 1 175 er bosatt så langt i regionen i år. Netto innvandring øker mens fødselsoverskuddet synker.

Se detaljer og lettlest grafikk

Flyktninger til kommunene
Disse kommunene hadde bosatt flest flyktninger i 2022 per 15. november:
Trondheim: 541
Stjørdal: 165
Orkland: 125
Melhus: 112
Indre Fosen: 107

Snart 100 000 rundt Trondheim
Trondheimsregionen samlet har nå passert 311 000 innbyggere, og Trondheim har passert 212 000. Det er like før de sju kommunene rundt Trondheim når 100 000. Befolkningen i nabokommunene til storbyen var 99 396 ved utgangen av tredje kvartal. Her var veksten 0,9 prosent.

Også Trøndelag utenom Trondheimsregionen hadde vekst siste fire kvartal (0,3 prosent). Osloregionen og Stavangerregionen har hatt sterkere vekst enn Trondheimsregionen i  denne perioden.

Kommunene rangert etter prosentvisvekst siste tolv måneder:

Kommune
Siste 12 mdr
prosent
Siste 12 mdr
antall
Folketall
30.09.2022 
Malvik      2,1 %     303      14 623
Orkland   1,3 %     234      18 653
Melhus    1,2 %     199      17 259
Trondheim   1,1 %   2 333     212 135
Stjørdal   0,7 %     180      24 448
Skaun   0,7 %      57       8 427
Indre Fosen – 0,5 %     – 51       9 878
Midtre Gauldal – 1,2 %     – 77       6 108
Regionen   1,0 %   3 178     311 531