Over 20 000 pendler inn og ut av Trondheim

21027469268_7cb00f7617_k
Pendlertall for 2015 viser små endringer fra året før totalt sett:
16 007 pendler fra nabokommunene inn til Trondheim.
4 275 pendlet ut av Trondheim til de ni andre kommunene i regionen.

Se oppdatert statistikk.

Det er lett å tro at nesten all arbeidspendling går inn til Trondheim, men slik er det altså ikke. Over tid har pendling ut av byen vokst mye sterkere enn motsatt vei.

Siden 2000 har antall pendlere fra Trondheim og ut til nabokommunene økt med over 100 over prosent. Den tradisjonelle pendlinga til jobb i byen har økt med «bare» ca 35 prosent.

Noen enkeltfunn om kommunene våre:

  • Malvik (4050) er den eneste kommunen med over 4000 pendlere til Trondheim. Deretter følger Melhus med 3875.
  • Samlet i de fire kommunene Malvik, Melhus, Skaun og Klæbu arbeider over halvparten av de sysselsatte i Trondheim.
  • Høyest andel bypendlere har Klæbu, som snart er en del av Trondheim. 64,3 prosent av de sysselsatte som bor i Klæbu jobber allerede i sin framtidige hjemkommune.
  • Stjørdal tar imot 1255 pendlere fra Trondheim. 2253 stjørdalinger reiser motsatt vei.
  • 789 trondheimere jobber i Malvik.

Endringer fra 2014 til 2015 er små og kan være tilfeldige, men disse er de mest markante:

  • Orkdal fikk færre pendlere til Trondheim – ned fra 964 til 897. Også Skaun opplevde en prosentvis nedgang.
  • Stjørdal og Rissa hadde sterkest vekst i pendling til byen i 2015.