E6 Sør2

16 200 inn og 4 300 ut på jobb hver dag

Trondheimsregionen blir et tettere, felles bo- og arbeidsmarked for hvert år. I fjor pendlet 16 183 daglig inn til Trondheim fra de ni nabokommunene. 4 284 pendlet motsatt vei.

Siden 2000 har pendling ut av byen økt klart mest. Stjørdal er det fremste eksemplet:

  • Fra Stjørdal til Trondheim: 2228 personer daglig.
  • Fra Trondheim til Stjørdal: 1290 personer daglig.

I fire av kommunene våre jobber flertallet eller nær oppunder flertallet av de sysselsatte i Trondheim. De fire er:

  • Klæbu: 64,3 % jobber i byen.
  • Malvik: 58,7 %
  • Skaun: 47,9 %
  • Melhus: 47,8 %

Se alle detaljer om pendling mellom Trondheim og øvrige kommuner og internt mellom alle kommunene her: Pendlertall 2000-2014.

Strømmen av arbeidspendlere på tvers av kommunegrensene er stor begge veier. Grensene betyr gradvis mindre. Kollektivtilbudet bidrar til å gjøre dette mulig. Det har blitt bedre og billigere å reise med både buss og tog siden 2010. Det er bygd gratis innfartsparkering i nabokommunene til Trondheim, og vegbygging gjør reisetida kortere.

E6 Øst har gjort det kjappere å reise mellom Trondheim og Malvik/Stjørdal, mens E6 Sør er under utbygging mot flere av de andre nabokommunene i regi av Miljøpakken.