21 000 pendler til og fra Trondheim

Trondheimsregionen har 296 000 innbyggere. Mer enn 21 000 av disse pendler hver dag mellom Trondheim og de andre kommunene i regionen.

Bussbruken har økt kraftig siden 2011 da det ble billigere og bedre å pendle kollektivt mellom nabokommunene og Trondheim.

Flere pendler FRA Trondheim
I tillegg kommer all pendling internt mellom de ulike kommunene unntatt Trondheim. Detaljene ligger i denne figuren – bruk musepeker. Det felles bo- og arbeidsmarkedet bygger seg sterkere og sterkere, viser de siste pendlertallene. Pendling UT av Trondheim har økt mye mer enn pendling INN til storbyen de siste årene:

Pendling til Trondheim: + 39 % (16 500)
Pendling fra Trondheim: + 123 % (4 700)

Klæbu som nå har opphørt som egen kommune hadde en pendlerandel til Trondheim på 63 %. Dette er  andelen av alle sysselsatte.

Malvik har en pendlerandel på 57,4 %. Mer enn halvparten av de sysselsatte som bor i Malvik jobber altså i Trondheim. Over 4100 reiser til byen på arbeid hver dag, mens 835 drar motsatt vei.

Melhus har også 4000 daglige pendlere til Trondheim. Det tilsvarer rett oppunder 50 % av alle sysselsatte. I debatten om busstilbud har det kommet reaksjoner på at AtB angivelig behandler Melhus som en bydel i Trondheim. Men samferdselsmessig fungerer Melhus som en bydel, selv om det ikke er slik politisk.  De 4000 som pendler til Trondheim møter hver dag 1200 som drar motsatt vei over kommunegrensa.

Stjørdal er kommunen med flest arbeidstakere som er bosatt i Trondheim: 1270.

Skaun har også en pendlerandel på nesten 50 % – med 2000 dagpendlere til byen.

Orkdal (nå utvidet til Orkland) passerte nylig 1000 daglige pendlere til Trondheim. 375 reiste den andre veien.

Les mer om pendlerstatistikken.

Politikk og pendling
Gjennom Byvekstavtalen (Miljøpakken) skal Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus utvikle en egen parkeringspolitikk. Her inngår innfartsparkering som et mulig virkemiddel.

Stjørdal ønsker å få bytakst på buss på linje med Malvik og Melhus. Fylkeskommunen er skeptisk blant annet fordi det kan svekke konkurranseevnen til toget. Kortere reisetid og hyppigere avganger på jernbanen skal etter planen gjøre det enda mer attraktivt å pendle miljøvennlig.

Også som en følge av byvekstavtalen jobbes det med kriterier for å sikre en pendler- og miljøvennlig arealbruk i tråd med IKAP. Et viktig grep er å etablere boliger og arbeidsplasser nær kollektivtilbud i alle kommunene.

Siste nye innfartsparkering i regionen kom på Være høsten 2019. Foto: Miljøpakken.