21 vil overta etter Jon Hoem

Jon Hoem21 personer har søkt stillingen som daglig leder i Trondheimsregionen – 14 menn og sju kvinner. Målet er å ansatte ny daglig leder på møtet i regionrådet 6. desember.

Jon Hoem (bildet) går av når åremålet hans utløper. Stillingen er helt sentral i arbeidet med å utvikle Trondheimsregionen i konkurransen med andre storbyregioner.

Intervjuer med aktuelle kandidater starter etter planen denne uka og skal fortsette et stykke inn i november.

Blant søkerne er det personer med bakgrunn både i offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Her er de 21 søkerne:
Torstein Holm (61), gründer, Røros.
Jan Torstein Ovidth (24), stasjonsmedarbeider, Trondheim.
Maria Johnsen (38), technical analyst, Trondheim.
Glenn Holm (60), Leknes.
Nathalie Bjørkås (29), sykepleier, Hegra.
Tom Ivar Haarsaker (47), kjedesjef, Heimdal.
Gjermund Holsæter (37), førstekonsulent, Tromsø.
Kaare Hagerup (41), selvst. næringsdrivende, Trondheim.
Tove Bergmann (57), organisasjonsleder, Moldjord.
Roselle Dela Fuente (39), praktikant, Trondheim.
Michael Momyr (57), rådmann, Åfjord.
Torbjørn Høyen (44), prosjektleder/siv.ing., Heimdal.
Thor K. Strøm (23), vikar, Saupstad.
Olga Wara (37), skipsagent/tolldeklarant, Trondheim.
Kristoffer Stålby Olufsen (21), salgsmedarbeider, Jakobsli.
Ingvild Heggstad (37), rådgiver i rådmannens fagstab, Trondheim.
Tore Lennart Lauritzen (57), daglig leder/forretningsutvikler, Trondheim.
Ota Ogie (47), prosjektleder, Trondheim.
Fredrik Sunde (43), direktør, Trondheim.
Lars Konrad Mostad (60), rådgiver, Tiller.
Jan-Åge Sneve Gundersen (35), rådgiver, Trondheim.

For Trondheimsregionen er det en hovedoppgave å hente ut vekstkraften som ligger i tett samspill mellom offentlig sektor, næringsliv og de sterke forsknings- og utviklingsmiljøene våre.

Trondheimsregionen arbeider med flere store oppgaver når Jon Hoems åremål nærmer seg slutten.

Strategisk næringsplan utvikles videre med blant annet en rekke konkrete tiltak for å få bedrifter og kommuner til bedre å utnytte FoU-miljøene i Trondheim.

IKAP (Interkommunal arealplan) er under rullering. Hurtig vekst legger press på arealer og transportsystem. IKAP2 skal gjøre Trondheimsregionen best mulig rustet til å håndtere veksten på en bærekraftig måte, og slik at den fordeler seg godt i hele regionen.

Samtidig er Trondheimsregionen initiativtaker til et stort rekrutterings- og omdømmeprosjekt med arbeidstittelen «Vi forandrer verden».