Møte i næringsrådet 22. januar 2014

Vedtaksprotokoll: