Møte i næringsrådet 28. mai 2014

Vedtaksprotokoll:

Presentasjoner: