Vi vokser: 10 500 ansatt i tekno-bedrifter

Wellcem sementSmart sement (bildet) fra Trondheim plugger oljebrønner i Midt-Østen. 568 teknologiselskaper var registrert i Trondheimsregionen i januar 2016, viser den årlige Impello-analysen.

Olje- og gassbransjen sliter, men vekstvinnerne våre er nettopp fra denne sektoren:

  • Sensorlink hadde størst omsetningsvekst i 2014 med 290 prosent. Selskapet leverer systemer som overvåker rust og slitasje på rørledninger. Sensorlink fikk en stor kontrakt med BP i Aserbajdsjan i 2014.
  • Wellcem har vokst mest av alle i femårsperioden 2010-2014 – 47 prosent i snitt per år. Wellcem selger en egenutviklet sement som plugger og hindrer lekkasje i olje- og gassbrønner. Midt-Østen er største marked.

Selskapet Impello Management kartlegger teknologisektoren i kommunene våre. De fleste data for årets analyse er fra 2014, mens siste oppdatering av antall selskaper (568) danner et godt anslag for 2015. Det kan muligens forvirre, men hovedfunnet er at tekno-sektoren vokser jevnt og trutt både i antall selskaper, ansatte og omsetning.

Bertheussen IT – selskapet bak Wordfeud- hadde størst lønnsomhet i 2014. Suksess med spillteknologi ga en driftsmargin på 77 prosent.

Her er noen nøkkeltall fra siste kartlegging:

  • Antall selskaper: 568 i 2015. 546 i 2014. 550 i 2013. Det var altså en liten nedgang i 2014, men anslått en vekst igjen i 2015. Trondheimsregionen har uansett mer enn 100 flere tekno-bedrifter nå enn for fem år siden.
  • Antall ansatte: 10 508 i 2014. Dette er drøyt 300 flere enn året før og mer enn 1000 flere enn i 2011.
  • Omsetning (bare de 468 aksjeselskapene): Vekst på 9 prosent i 2014.
  • Lønnsomhet (bare aksjeselskapene): 41,5 prosent høyere driftsresultat i 2014 enn året før.

Det ble etablert 38 nye tekno-selskaper i 2014. Konkurser og utflytting førte til en liten netto nedgang. I 2015 er det ventet at antall «fødsler» når ca. 50 igjen. Det tilsvarer nivået for perioden 2011-2013.

Mange kommer fra FoU-miljøene:

  • 11 av nyetableringene i 2014 hadde utspring i FoU-miljøene. Her inngår kun de med forretningsadresse i regionen.
  • De siste 20 årene er det etablert 200 tekno-bedrifter i Trondheimsregionen med røtter i NTNU, Sintef eller HiST.
  • På ti år har 100 selskaper sprunget ut av NTNUalene.

Næringsforeningen og Trondheimregionen har som mål at vi skal doble til 1000 teknologiselskaper med 20 000 ansatte i 2025. Nyskapende teknologi er et av våre fremste fortrinn takket være kunnskapsmiljøene ved NTNU og Sintef. Et særtrekk ved Trondheimsregionen er betydningen disse miljøene har for innovasjon og nyetableringer.

Bransjer:
IKT dominerer tekno-sektoren i Trondheimsregionen (45 prosent av bedriftene). Olje og gass står for 17 prosent. Miljøteknologi og mekanisk produksjon/produktutvikling utgjør 7 % hver. Det er ventet at miljøteknologi får gradvis større betydning. Grønn innovasjon vil erstatte virksomhet som fases ut innen olje og gass.

Noen blir rike:
Nyskaping kan gi både tap og gevinst. Salg er et tegn på suksess. Mer enn 70 oppkjøp av teknologiselskaper er registrert i Trondheimsregionen siden 1996. Samlet kjent beløp har for lengst passert 10 milliarder kroner.

I 2015 ble for eksempel Resman solgt for over 1 milliard, mens et tysk konsern kjøpte GasSecure for 500 millioner. Begge selskapene leverer teknologi som overvåker olje- og gassproduksjon.