Ny rekord i antall teknologi-foretak

Trondheimsregionen var vertskap for 767 tekno-bedrifter i 2020. Det er ny rekord – så vidt. Antall ansatte gikk ørlite ned i korona-året.

Zeabuz er et nytt selskap med utspring i kunnskapsmiljøene. Spesialitet; selvkjørende ferge.

IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og marin teknologi var bransjene med størst vekst i sysselsetting.

Helse, mekanisk produksjon og olje/gass er blant bransjene som hadde færre ansatte enn året før. Det viser den nye Impello-analysen 2020, som hvert år tar tempen på teknologisektoren i regionen.

Mål for tekno-bransjen 2025 (Strategisk næringsplan):
1000 selskaper
20 000 ansatte

Foreløpige tall 2020:
767 selskaper
12 533 ansatte

Veksten har vært sterk siden vedtaket om 1000 selskaper/20 000 ansatte ble fattet i 2014. Her er noen nøkkeltall fra 2020:

  • 53 nye tekno-selskaper etablert (prognose)
  • 8 av disse har utspring fra NTNU
  • 5 100 av ca 13 000 ansatte tilhører IKT-bransjen
  • 2 30o jobber nå innen energi/miljø, som har vokst med 121 prosent på fem år
Equinors forskningssenter er fortsatt største arbeidsgiver, men Nordic Semiconductor haler innpå. Bluteooth-giganten i Trondheim er klart størst på omsetning.

NTNU og SINTEF produserer verdier
Nye virksomheter og løsninger skyter stadig ut av kunnskapsmiljøene, som er ansett som vårt sterkeste fortrinn. 151 av de aktive tekno-selskapene i Trondheimsregionen i 2020 har utspring i NTNU eller SINTEF. Det tilsvarer 20 prosent. Eksempler på ferske foretak med røtter i disse miljøene er Zeabuz (autonome ferger), Bryte (batteriteknologi) og Nomono (lydteknologi).

Hvem vokser raskest?
Marinteknologi er bransjen med klart sterkest omsetningsvekst de siste ti årene.
Alcatel Submarine Networks Norway AS (ASN) er vekstvinner blant enkeltselskap siste fem år. ASN leverer undervanns- sensorer, hovedsakelig  til olje og gass, og overvåker installasjoner. ASN har 69 ansatte på Rosten og kontor også i London, Paris og Calais. Nokia er største eier.

Illustrasjon som viser aktivitet i regi av vekstvinner Alcatel.


AquaOptima AS hadde sterkest vekst på ett år. Selskapet leverer teknologi til landbasert oppdrett, bla vannrensing. Det springer ut av SINTEF. Russland og Indonesia er største markeder ved siden av Norge.

Økt lønnsomhet
De økonomiske oversiktene i Impello-rapporten er oppdatert per 2019 fordi regnskapstall for 2020 mangler foreløpig. Tallene gir derfor et bilde av situasjonen før korona:

  • Tekno-selskapene i regionen omsatte for 29,8 mrd. kr. – 18 prosent opp fra 2018.
  • Lønnsomheten doblet seg med et samlet driftsresultat på 1,2 mrd. kr.
  • Men: Det har vært svært få tekno-konkurser i regionen under pandemien,

Vertskommunene

                     Flest selskaper

Trondheim 643
Indre Fosen   29
Stjørdal   27

                      Flest ansatte

Trondheim 11 243
Orkland     553
Indre Fosen     485
Q-Free slo gjennom med bomstasjoner på E6 Øst og leverer nå teknologi fra Trondheim til hele verden.