Se hvem som sår flest gründerfrø

ueUngt Entreprenørskap (UE) registrerte nesten 9000 elevtreff ved skolene våre siste skoleår. Det er mer enn dobbelt så mange som da samarbeidet mellom UE og Trondheimsregionen startet i 2012.

I skoleåret 2015/2016 var aktiviteten størst i Klæbu, Orkdal, Stjørdal og Trondheim målt i antall elever per tiltak.

Tabellen under viser antall aktiviteter i grunnskolene i kommunene våre fra år til år. Kolonnen til høyre viser aktivitetsnivå. Jo lavere tall, dess mer entreprenørskap.

Kommuner 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/16 Elever per tiltak
Stjørdal 606 1267 712 864 2,4
Malvik 507 586 555 343 3,8
Trondheim 2099 2118 4486 5913 2,4
Klæbu 98 160 232 324 2,1
Melhus 35 130 174 273 5,5
Skaun 0 240 116 278 2,8
Orkdal 8 189 249 520 2,1
Midtre-Gauldal 5 50 200 127 3,5
Rissa 3 66 22 167 3,4
Leksvik 0 20 182 16 20
SUM 3331 4826 6928 8825  

Definisjon av elevtreff:
Hver gang en elev deltar på en aktivitet i regi av UE. Det kan være alt fra kurs om lokalsamfunnet til elevbedrift og innovasjonscamp – en samling for å klekke ut og vise fram ideer. Aktivitetene har forskjellig tyngde, så en ren opptelling gir ikke et fullstendig grunnlag for å sammenligne aktiviteten kommunene imellom. Hovedtrekket er uansett at aktiviteten øker og at de som nesten ikke deltok i starten har blitt med for fullt.

Skal skape verdier
Siden 2012 har Trondheimsregionen gått inn med penger særlig for å kurse lærere i UEs opplegg. Formålet er å stimulere arbeidet med entreprenørskap i grunnskolen. Elevene skal få trening i å tenke nytt og skape verdier. På siste møte vedtok regionrådet å forlenge avtalen med to år.

Tiltaket er forankret i Strategisk Næringsplan. Planen sier bla. at Trondheimsregionen skal være stedet hvor flest ansatte og studenter ved høyskole og universitet starter egne bedrifter.

Resultater
Forskning tyder på at UEs programmer har effekt:

  • Å jobbe med Ungdomsbedrift øker sjansen for å starte egen virksomhet med 50 % sammenlignet med andre i samme aldersgruppe (Østlandsforskning).
  • Arbeid med entreprenørskap kan utvikle ungdoms kreativitet, selvfølelse og evne til samarbeid (Europakommisjonen).
  • Pedagogisk entreprenørskap bidrar til økt trivsel, selvtillit og skolemotivasjon (Østlandsforskning).