Åtte kommuner samarbeider for å styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurranse. Regionen skal hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. I boksene under finner du korte filmer om suksesshistorier i regionen, siste nytt fra  Trondheimsregionen og lenker til de viktigste arbeidsområdene våre.