Folketall: Alle i vekst!

Mein Schiff fotograftert på cruiseskipkaia i Trondheim sommeren 2022. Foto: Tormod Ellingsen CC BY-SA 4.0.
Trondheimsregionen har økt med litt over 3000 innbyggere i 2022. Det er like mange folk som på et ganske stort cruiseskip. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA.

Tekst: Tormod Igelø Ellingsen/Trondheimsregionen

Alle kommunene i Trondheimsregionen opplevde vekst fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023. Tallene fra SSB viser en samlet vekst i de åtte kommunene på 3 232 innbyggere. Malvik hadde størst vekst.

Kommune

1.1.2021

1.1.2022

1.1.2023

Trondheim 207 595 210 496 212 660
Midtre Gauldal 6 243 6 120 6 133
Melhus 16 949 17 123 17 340
Skaun 8 367 8 360 8 441
Malvik 14 334 14 425 14 662
Stjørdal 24 283 24 287 24 541
Indre Fosen 9 948 9 899 9 977
Orkland 18 300 18 502 18 690
Sum 306 019 309 212 312 444

Midtre Gauldal, Skaun og Indre Fosen opplevde en nedgang fra 2021 til 2022, men har altså en økning fra 2022 til 2023. Størst prosentvis vekst hadde Malvik med en folketallsøkning på 1,64 prosent fra 2022 til 2023. Alle kommunene har flytteoverskudd i 2022, men tre kommuner opplever fødselsunderskudd (Midtre Gauldal -6, Indre Fosen -16 og Orkland -47).

 

Prosentvis vekst fra 2022 til 2023

Lavest prosentvis vekst har Skaun, Indre Fosen og Midtre Gauldal. Veksttakten i Trondheim har også gått ned fra tidligere år. I tillegg til Malvik og Trondheim finner vi en høy prosentvis vekst i Melhus, Stjørdal og Orkdal, sammenlignet med resten av landet.

Kommune

Prosentvis vekst i 2022

Trondheim 1,03 %
Midtre Gauldal 0,21 %
Melhus 1,27 %
Skaun 0,97 %
Malvik 1,64 %
Stjørdal 1,05 %
Indre Fosen 0,79 %
Orkland 1,02 %

 

Hva med resten av landet?

Norges folketall økte med 63 714 personer i 2022. Per 1. januar 2023 var vi 5 475 240 personer her i landet. Blant et utvalg av de andre større byene rundt om i landet, ser vi at Trondheim vokser tredje mest i antall, etter Oslo og Bergen. Men – i prosentvis vekst ligger Haugesund, Porsgrunn, Oslo, Tønsberg, Molde, Sarpsborg og Kristiansand alle over Trondheim. Tabellen er sortert etter prosentvis vekst.

By

Folketall 1.1.2023

Antall økt fra 31.12.2021

Prosent økt fra 31.12.2021

Tromsø 77 992 448 0,58
Ålesund 67 520 406 0,60
Kristiansund 24 159 146 0,61
Fredrikstad 84 444 552 0,66
Alta 21 317 173 0,82
Bergen 289 330 2 400 0,84
Bodø 53 259 456 0,86
Stavanger 146 011 1 312 0,91
Drammen 103 291 989 0,97
Sandefjord 65 574 631 0,97
Trondheim 212 660 2 164 1,03
Haugesund 37 855 411 1,10
Porsgrunn 37 056 432 1,18
Oslo 709 037 9 210 1,32
Tønsberg 58 561 767 1,33
Molde 32 446 444 1,39
Sarpsborg 59 038 856 1,47
Kristiansand 115 569 1 832 1,61

Trondheimsregionen i 2050 – 45 000 flere

SSB forsøker å fremskrive befolkningsutviklingen for alle norske kommuner. Fremskrivingen oppdateres jevnlig. Tallene for 2050 i tabellen under viser antatt fremskriving slik den ble utregnet primo 2022. Dette er det såkalte «middelalternativet», altså verken spesielt høy eller lav vekst. Vår egen statistikk og analyse-avdeling har egne tall og vi kommer tilbake med en nyhetssak på det litt senere.

Kommune

1.1.2023

2050

Prosentvis utvikling

Trondheim 212 660 248 636 16,9 %
Midtre Gauldal 6 133 6 186 0,8 %
Melhus 17 340 19 571 12,8 %
Skaun 8 441 10 485 24,2 %
Malvik 14 662 17 530 19,5 %
Stjørdal 24 541 26 305 7,1 %
Indre Fosen 9 977 9 396 −5,8 %
Orkland 18 690 19 504 4,3 %
Sum 312 444 357 613 14,46 %

 

Til slutt en titt på våre naboer

Her er det små kommuner både på topp og bunn i prosentvis endring. Leka vokser med 2,11 prosent i 2022 mens fylkets minste kommune i folketall – Røyrvik, synker med 2,72 prosent. Blant de større trønderske kommunene (over 10 000 innbyggere) er det Namsos som går mest tilbake med 0,52 prosent nedgang i 2022 og Malvik som øker mest med 1,64 prosent vekst. Oppdal øker aller mest – i prosent – med 2,69 prosent økning i 2022.

Kommune

Folketall 31.12.2021

Folketall 1.1.2023

Endring antall

Endring prosent

Raarvihke – Røyrvik 441 429 −12 −2,72 %
Rindal 1 980 1 957 −23 −1,16 %
Lierne 1 309 1 295 −14 −1,07 %
Snåase – Snåsa 2 033 2 021 −12 −0,59 %
Namsos 15 001 14 923 −78 −0,52 %
Namsskogan 818 814 −4 −0,49 %
Steinkjer 24 004 23 955 −49 −0,20 %
Heim 5 884 5 880 −4 −0,07 %
Osen 904 904 0 0,00 %
Åfjord 4 252 4 252 0 0,00 %
Midtre Gauldal 6 120 6 133 13 0,21 %
Verdal 14 955 15 002 47 0,31 %
Grong 2 287 2 296 9 0,39 %
Tydal 750 753 3 0,40 %
Røros 5 572 5 598 26 0,47 %
Flatanger 1 101 1 108 7 0,64 %
Inderøy 6 794 6 841 47 0,69 %
Indre Fosen 9 899 9 977 78 0,79 %
Levanger 20 171 20 344 173 0,86 %
Skaun 8 360 8 441 81 0,97 %
Ørland 10 371 10 472 101 0,97 %
Orkland 18 502 18 690 188 1,02 %
Trondheim 210 496 212 660 2 164 1,03 %
Stjørdal 24 287 24 541 254 1,05 %
Meråker 2 399 2 426 27 1,13 %
Melhus 17 123 17 340 217 1,27 %
Selbu 4 090 4 144 54 1,32 %
Frosta 2 608 2 645 37 1,42 %
Overhalla 3 817 3 873 56 1,47 %
Rennebu 2 443 2 481 38 1,56 %
Nærøysund 9 732 9 890 158 1,62 %
Malvik 14 425 14 662 237 1,64 %
Høylandet 1 193 1 216 23 1,93 %
Leka 570 582 12 2,11 %
Holtålen 1 953 1 997 44 2,25 %
Frøya 5 265 5 391 126 2,39 %
Hitra 5 156 5 281 125 2,42 %
Oppdal 7 066 7 256 190 2,69 %