Olav Tryggvasons gate i Trondheim på vinteren, med folk og busser. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA.