Areal og transport


Hvorfor samarbeid om areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen?

Felles mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen er nødvendig for å:
* oppnå målene om klimavennlig regionutvikling
* begrense nedbygging av landbruksareal.
I tillegg gir det større gjennomslagskraft for å få statlig finansiering til store samferdselsprosjekter, samt belønningsmidler.

Med å sikre diversitet og et bredt tilbud av næringsarealer og bomiljøer i Trondheimsregionen, har regionen samlet en større tiltrekningskraft enn kommunene hver for seg: ”Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å konkurrere innbyrdes. Vi oppnår mer sammen enn hver for oss”.