IKAP – Interkommunal arealplan

IKAP er det felles verktøyet for planlegging av areal og transport  i Trondheimsregionen. Målet er å sikre et samarbeid på tvers av kommunegrensene som gir regionen flere arbeidsplasser og boliger – og samtidig et bedre miljø. Vi skal bygge og bo slik at vi reduserer bilbruken og verner matjord.

Du finner informasjon om kunnskapsgrunnlag, mål og virkemidler i IKAP-arbeidet i menyene til venstre.