Massedeponi

Trondheimsregionen har som del av rullering av IKAP gjennomført et regionalt prosjekt om deponering av rene masser. Resultat er:

  • Forslag til en strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen.
  • Anbefaling av områder for deponering av rene masser i og rundt Trondheim.

I møte 17. april 2015 vedtok Regionrådet i Trondheimsregionen Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder for deponering av rene masser.

Vedtatt Massedeponi i Trondheimsregionen– regional utredning av områder for deponering av rene masser.
Kart anbefaling Vurderingskriterier deponi.

Utredninger
Høringsutkast regional vurdering områder deponi.
Høringsutkast regional vurdering tilleggsområder deponi.
Naturtypekartlegging.
Viltkartlegging Klæbu-Malvik.
Leinstrandkorridoren – notat fra ekspertmøte 15. desember 2014.
Viltkorridorer og tilrådinger – notat Per Gustav Thingstad.