Øvrige prosjekter

Her finner du informasjon om utredninger og avsluttede prosjekter i regi av Trondheimsregionen.

 

Offentlige tjenester 2040
Trondheimsregionen har beregnet areal- og investeringsbehov i perioden 2014-2040 for kommunale tjenester i kommunene utenom Trondheim (2015).
Utredningen og vedlegg finner du her

 

Massehåndtering i Trondheimsområdet
«Høringsforslag Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen« er sendt til politisk behandling i kommunene. Det tas sikte på sluttbehandling i regionrådsmøte 16. juni 2023.

18. desember 2020 vedtok Regionrådet i Trondheimsregionen Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser
Vedtatt utredning finner du her

På samme siden finner du også saksbehandlingsveileder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen, lenke til karportal med status for deponiområder og utredningen fra 2015.