Øvrige prosjekter

Her finner du informasjon om ferdige utredninger og avsluttede prosjekter i regi av Trondheimsregionen.

På høring – høringsfrist 11. september 2020
Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser