Øvrige prosjekter

Her finner du informasjon om utredninger og avsluttede prosjekter i regi av Trondheimsregionen.

 

Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser
Utredningen har vært på en ekstern høring og er nå sendt på høring til kommunene i Trondheimsregionen, med høringsfrist 27. november.
Oversikt over høringsdokumentene og innkomne høringsuttalelser finner du her