Samferdselspolitisk fundament

Samferdelspolitisk politisk fundament er Trondheimsregionens prioritering av tiltak på veg og bane. Regionrådet vedtok en revidert versjon av prioriteringene 16. desember 2015.

Regionen setter utvikling av Trønderbanen øverst sammen med utbygging av E6 sør for Trondheim. En rekke andre prosjekter er også omtalt i dokumentet.

Les Samferdselspolitisk fundament