Samferdselspolitisk fundament

Samferdelspolitisk politisk fundament er Trondheimsregionens prioritering av tiltak på veg og bane. Regionrådet vedtar reviderte prioriteringer med visse mellomrom.

Regionen ber staten prioritere tiltak som styrker regionen som bo- og arbeidsmarkedsregion og som gjør godstransporten mer effektiv og bærekraftig. Fire tog i timen mellom Melhus og Steinkjer står på topp sammen med dobbeltspor Trondheim-Stjørdal. En rekke andre prosjekter er omtalt.

Samferdselspolitisk fundament 19.02.2021