Fra havet:
Astrid Haugslett tar over strategisk næringsplan

Astrid Haugslett har begynt i stillingen som prosjektleder for strategisk næringsplan i Trondheimsregionen. Astrid er utdannet marinbiolog, og kommer fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.

AstridHaugslettNY2Der ledet hun arbeidet med rekruttering og kompetanseheving i marin sektor gjennom prosjektet Sett Sjøbein. Fokus på forskning og utvikling blir med fra havet og inn i arbeidet med de ti kommunene i regionen.

Gode påfunn blir butikk
Astrid Haugslett har sansen for Trondheimsregionens mål om at det skal være kort vei mellom god ide og god butikk.:
– Jeg gleder meg til å jobbe med kommersialisering. Det blir spennende å se på hvordan vi i Trondheimsregionen kan få prosessene til å gli lettere fra ide til forretning. Det er ikke vi som finner på ting, men vi må prøve å bli en god medvirker og katalysator. Å få forskere ut i bedriftene er ett av mange vedtatte tiltak som kan gi fantastiske resultater hvis vi får det til å fungere godt, sier Astrid Haugslett.

Mer smart teknologi
Hun etterfølger Børge Beisvåg, som nå er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Næringsforeningen og det politiske organet Trondheimsregionen samarbeider tett for å nå målene i strategisk næringsplan. Hovedmålet er å øke regionens andel av brutto nasjonalprodukt slik at det tilsvarer vår andel av befolkningen innen 2020. Kommersialisering av teknologi er nå spisset som satsingsområde både for Næringsforeningen og Trondheimsregionen.

Les mer om strategisk næringsplan.

Nordlending født i Trondheim
Astrid Haugslett er oppvokst i Tromsø, men ble født på ”stiftelsen” i Trondheim mens foreldrene hadde et jobb- og studieopphold i byen. Andre bånd til Trondheimsregionen av ikke-faglig art: Ei tante er gift på Byneset, og Astrid er to ganger sendt fra Tromsø til teknologi- og Nobel-hovedstaden Trondheim for å operere håndballskader.

Astrid Haugslett har også jobbet i NRK barne-TV med det naturvitenskapelige programmet ”Ugler i mosen”, og hun har laget barneteater. Prosjektlederen for strategisk næringsplan bor på Ranheim med mann og to barn.