Møte i Regionrådet 14. desember 2018

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i regionrådet 14. desember 2018 Protokoll: Protokoll fra møte 14. desember 2018 Presentasjoner: Mineraler – Direktoratet for mineralforvaltning Mineraler –

Trondheimsregionen: Snart er vi 300 000

The following is an excerpt.

Vi er 292 668: Mange innflyttere – få fødsler Trondheimsregionen nærmer seg 300 000 innbyggere, men lave fødselstall bremser veksten. Rosenborg er seriemestre og Trondheim passerte 195 000 innbyggere.  Byen

Klart for 6000 nye boliger i Trondheimsregionen

The following is an excerpt.

Mer enn nok boligareal i Trondheimsregionen Mye boligbyging og mange avklarte tomter i kommunene våre. Foto: Tomas Bekkavik. Alle kommunene i Trondheimsregionen har mer enn nok areal til boliger i mange år