1 175 flyktninger bosatt i regionen i år

The following is an excerpt.

Folketall: Malvik øker fortest Malvik gjør et byks og inntar veksttoppen i Trondheimsregionen for siste tolv måneder. Det skjer selv om andre kommuner har bosatt flere flyktninger, men et hopp kan delvis skyldes

Møte i Regionrådet 30. september 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 30. september 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 30. september 2022 Presentasjoner: Sak 38/22 – Partnerskap for forskning og innovasjon, Øystein Johannesen og Lars