Alle i vekst!

The following is an excerpt.

Folketall: Alle i vekst! Trondheimsregionen har økt med litt over 3000 innbyggere i 2022. Det er like mange folk som på et ganske stort cruiseskip. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA. Tekst: Tormod Igelø

Ta litt tid til 42 tettsteder

The following is an excerpt.

Ta litt tid til 42 tettsteder Utsikt over Byneset og flere tettsteder. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA Tekst: Tormod Igelø Ellingsen/Trondheimsregionen Vi snakker mye om befolkningstall i kommunene og regionen. Men