Kommuner nærmere felles Miljøpakke

Ny Byvekstavtale for Trondheimsregionen (Miljøpakke 4) sto sentralt da formannskapene møttes på Hell 22. og 23. mars. For perioden fram til 2029 kan kommunen din bli en del av Miljøpakken.

Bilbruken går ned i Trondheim men øker i nabokommunene. Nullvekstmålet gjelder byregionen samlet. Foto: Carl-Erik Eriksson.

Nederst finner du presentasjoner fra dag 2, der næringsutvikling sto sentralt.

Først Byvekstavtale/Miljøpakke 4
Trondheim står i dag alene i Miljøpakken som part med fylkeskommunen og staten.

Staten har en del penger til fordeling for at vi skal gå, sykle og reise kollektivt, men krever noe tilbake:
1. Ingen vekst i personbiltrafikken i byområdet samlet, uansett hvor mye folketallet vokser.
2. Arealbruk som begrenser biltrafikk. Ellers øker risikoen for mye mer bompenger.

Hvem vil bli med i en utvidet avtale med staten?
Hva kan kommunen din få, og hva må du gi?
Hva er risikoen ved å stå utenfor?

Les mer i dette nyhetsbrevet: Forhandling om milliarder.

Se presentasjoner fra samlinga på Hell:

Lars Aksnes – avtalens hensikt og innhold

Joar Nordtug – slik kan vi klare nullvekst

Henning Lervåg – hva slags penger kan vi få

Per Olav Skurdal Hopsø – Metrobuss og kommunene

Rita Ottervik – litt av hva Trondheim har fått til

Anne Skolmli – jernbanen

Presentasjoner fra dag 2 på felles formannskapsmøte

Berit Rian – Trondheimsreginen som motor i Trøndelag

Esther Balvers – strategi for utvikling av næringsarealer

Børge Beisvåg – strategi for utvikling av næringsarealer

May Britt Hansen – felles reiselivssatsing i Trondheimsregionen