Det foreligger nå oppdaterte befolkningsprognoser for de ti kommunene i Trondheimsregionen fram til 2050. Dokumentasjonsnotat viser forutsetningene for prognosene TR2017M (middels vekst), TR2017L (lav vekst) og TR2017H (høy vekst).

Resultater 2017-2050 etter ettårig alder i hver kommune: Prognose for alle kommuner.

Resultater 2017-2040 etter aldersgruppe for alle skolekretser og sum kommune i øvrige kommuner:

Prognose TR2017M Middels vekst

Prognose TR2017L_Lav vekst

Prognose TR2017H_Høy vekst

Enkle figurer viser ventet utvikling i hver kommune samlet og i skolekretsene. Her er lenker til figurer for de enkelte kommunene:

Boligpotensial og forutsatt boligbygging:
Middels vekst
Lav vekst
Høy vekst