Det foreligger nå oppdaterte befolkningsprognoser for de ni kommunene i Trondheimsregionen fram til 2050. Dokumentasjonsnotat viser forutsetningene for prognosene TR2018M (middels vekst), TR2018L (lav vekst) og TR2018H (høy vekst).

Tabeller med resultater for nedlasting

Tabell 1: Folkemengde 2018-50 etter ettårig alder og kommune. Middels, lav og høy vekst (Excel)

Tabell 2: Folkemengde 2018-50 etter ettårig alder og kommune. Middels vekst (Excel)

Tabell 3: Folkemengde 2018-40 etter aldersgrupper og plansoner. Middels vekst (Excel)

Tabell 4: Folkemengde 2018-40 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst (Excel)

Tabell 5: Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst (Excel)

Kart og figurer

Kart over boligfelt, plansoner og skolekretser

Figursamling TR2018M. Middels vekst

Figursamling TR2018M, TR2018L og TR2018H