Det foreligger oppdaterte befolkningsprognoser for de ni kommunene i Trondheimsregionen fram til 2040.

Tabeller med resultater for nedlasting

Tabell 1: Folkemengde 2019-40 etter ettårig alder og kommune. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 2: Folkemengde 2019-40 etter aldersgrupper og plansoner. Middels vekst (Excel,Ods)

Tabell 3: Folkemengde 2019-40 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 4: Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst (Excel, Ods)

Kart og figurer

Kart over boligfelt, plansoner og skolekretser

Figursamling TR2019M. Middels vekst