Befolkningsprognoser for kommunene 2020

Det foreligger oppdaterte befolkningsprognoser for de åtte kommunene i Trondheimsregionen fram til 2060. Dokumentasjonsnotat viser forutsetningene for prognose med ulike vekstalternativ. 

Tabeller med resultater for nedlasting

Tabell 1: Folkemengde 2020-60 etter ettårig alder og kommune. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 2: Folkemengde 2020-60 etter aldersgrupper og plansoner. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 3: Folkemengde 2020-60 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 4: Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst (Excel, Ods)

Figursamling TR 2020 Middels vekst

Kart over boligfelt, plansoner og skolekretser