Befolkningsprognoser for kommunene 2021

Det foreligger oppdaterte prognoser for 2021. Dokumentasjonsnotat viser forutsetningene for prognose med ulike vekstalternativ.

Tabell 1: Folkemengde 2021-60 etter ettårig alder og plansoner. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 2: Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst (Excel, Ods)

Figursamling TR 2021 Middels vekst

Kart over boligfelt, plansoner og skolekretser