Befolkningsprognoser for kommunene 2022

Det foreligger oppdaterte befolkningsprognoser for de åtte kommunene i Trondheimsregionen fram til 2050. Dokumentasjonsnotat viser forutsetningene for prognose med middels vekst.

Tabeller med resultater for nedlasting

Tabell 1: Folkemengde 2022-50 etter ettårig alder og kommune. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 2: Folkemengde 2022-50 etter aldersgrupper og plansoner. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 3: Folkemengde 2022-50 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 4: Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst (Excel, Ods)

Tabell 5: Folkemengde 2022-50 etter ettårig alder og kommune. Ulike vekstalternativ (Excel, Ods)

Kart over boligfelt, plansoner og skolekretser

Figursamling Midtre Gauldal TR 2022 middels vekst
Figursamling Melhus TR 2022 middels vekst
Figursamling Skaun TR 2022 middels vekst
Figursamling Stjørdal TR 2022 middels vekst
Figursamling Malvik TR 2022 middels vekst
Figursamling Indre Fosen TR 2022 middels vekst
Figursamling Orkland TR 2022 middels vekst
Interaktiv figursamling Trondheimsregionen 2022 – middels, lav og høy vekst

Interaktiv figursamling Trondheimsregionen 2022 – middels vekst