Prognoser fra 2016
Dokumentasjonsnotat viser forutsetningene for prognosene TR2016M (middels vekst), TR2016L (lav vekst) og TR2016H (høy vekst).

2016-2050:
Etter ettårig alder i hver kommune: Prognose for alle kommuner.
Etter aldersgruppe for alle skolekretser: Prognose TR2016M (middels vekst).
Etter aldersgruppe for skolekretser i Trondheim og sum kommune i øvrige kommuner: Prognose TR2016L (lav vekst).
Etter aldersgruppe for skolekretser i Trondheim og sum kommune i øvrige kommuner: Prognose TR2016H (høy vekst).

Lenker til figurer for de enkelte kommunene:

Boligpotensial og forutsatt boligbygging:
Middels vekst.
Lav vekst.
Høy vekst.