Møtet på Melhus: Bompenger og kunnskap

Q free Bomring 01Bompenger sto i fokus da Trondheimsregionen møttes på Melhus fredag 14. februar. Nye prosjekter dukker opp i og rundt Trondheimsregionen. Snart kommer E6 Sør med fem bommer mellom Berkåk og bygrensa – tre mellom Støren og byen.

Fra Støren mot byen vil det koste 100 kroner i bompenger før bilistene møter Miljøpakkens bompunkter på Klett. Trondheimsregionen tar to initiativ:

  • Økt statlig andel til viktige vegprosjekt for å få ned bompengene.
  • Rabattordninger for dem som passerer flere bomsystemer.

Uenighet om lengre bompengeinnkreving på E6 mellom Trondheim og Stjørdal førte til at behandlinga av en prioritert samferdselsplan i regionen (samferdselspolitisk fundament) ble utsatt.

Politikere og rådmenn i Trondheimsregionen drøftet også blant annet:

  • Mulighetene unike kunnskapsmiljøer gir oss, og hva vi kan gjøre for å utnytte potensialet.
  • Arbeidet for å samle og styrke NTNU nær bykjernen.
  • Ett  felles fylke for å gi Trøndelag mer slagkraft.

Les mer i nyhetsbrev om bompenger og hjernekraft.

Dokumenter fra møtet finner du på møtesidene.