Mye mer bompenger – togtunnel på Ranheim

  • Minst dobbelt så mye bompenger må til om Trondheimsregionen skal klare målet om nullvekst i personbiltrafikken.
  • Bane NOR vil ha tunnelstart for dobbeltspor på Ranheim i stedet for på Være.

Det kom fram da Trondheimsregionen var samlet til møte i Midtre Gauldal 15. desember.

Byutredning og bompenger
Joar Nordtug i Statens vegvesen la fram forslag til byutredning. Byutredningen beskriver hvordan regionen kan klare nullvekstmålet i biltrafikken, og dermed få milliardbeløp til samferdsel fra staten. Utredningen gir ingen anbefalinger. Den er et strengt faglig kunnskapsgrunnlag foran forhandlingene om en byvekstavtale – også kalt Miljøpakke 4.

I dag har Trondheim en bymiljøavtale med staten. Den skal reforhandles i 2018 og bli en byvekstavtale. Da kan de andre kommunene i Trondheimsregionen også bli med.

Funn fra byutredningen:

  • Bompenger og dyrere parkering er mest effektive tiltak for å stoppe veksten i personbiltrafikken.
  • Tilrettelegging for mer bruk av kollektiv, sykkel og gåing (gulrot) alene er ikke nok. Økonomiske restriksjoner (pisk) er nødvendig.
  • Dobling av dagens bompengesatser pluss nye bommer på E39 er en mulig variant.
  • Firedobling av dagens  bompengesatser er en annen mulig løsning.
  • Halvering av kollektivsatsene gir mindre effekt enn høyere bomsatser – og blir svært dyrt.

Byutredningen beskriver tre pakker av tiltak med ulike kombinasjoner av pisk og gulrot. Det går an å mikse tiltak fra de forskjellige pakkene når staten og kommunene skal forhandle om byvekstavtalke/Miljøpakke 4.

Forslaget til byutredning sendes nå ut på høring. Kommunene skal ta stilling om de vil være med i Miljøpakke 4 – og finne ut hva de i så fall vil gi og kreve.

Utfordringen: Regionen vokser med anslagsvis 50 000 innbyggere fram til 2030. I samme periode skal ikke antall kjørte kilometer med personbil øke. Bare i Trondheim må 500 000 «nye» kilometer per dag tas med kollektiv, sykkel og gåing. Gevinsten er milliarder i støtte.

Dobbeltspor og flytog
Det er uklart når penger til dobbeltspor kommer fra staten, men Bane NOR jobber videre med planlegging. Løsningen Trondheim-Hommelvik blir langtunnel, ikke spor langs sjøen.

Nytt nå er at Bane NOR dropper planen om tunnelinnslag på Være. Tunnel fra Ranheim viser seg å bli billigere likevel. Da kommer ny stasjon like ved fabrikkanlegget i sentrum.

Dobbeltspor er ett av flere virkemidler som på sikt kan bidra til nullvekstmålet – se over.

Les mer fra møtet i Trondheimsregionen nyhetsbrev

Se presentasjoner på møtesida


Skissen viser planlagt stasjon rett ved fabrikkanlegget på Ranheim og tunnelinnslag litt lenger øst (rød markering).