Møtearkiv

Møte i Næringsrådet 1. februar 2023

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling 1. februar 2023 Referat: Referat fra møte 1. februar 2023 Presentasjoner: StudMatch – langsiktig talentutvikling Sparebank1 – strategier

Møte i Regionrådet 17. februar 2023

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. februar 2023 Protokoll: Protokoll fra møte 17. februar 2023 Presentasjoner: Befolkningsprognoser og boligbygging i Trondheimsregionen

Møte i Regionrådet 16. desember 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 16. desember 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 16. desember 2022 Presentasjoner: Sak 47/22 – Status Trondheimsregionen og Europeisk matregion, Eileen Brandsegg Sak 48/22