Møtearkiv

Møte i Regionrådet 17. juni 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. juni 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 17. juni 2022  Presentasjoner: Sak 26/22 – Coops strategi for lager og logistikk, Tor Inge Hegvold Sak 27/22 – Arbeidet

Møte i Regionrådet 1. april 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 1. april 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 1. april 2022 Presentasjoner: Sak 14/22 – Status AtB– Harald Storrønning Sak 15/22 – Statens Vegvesens

Møte i Kommunedirektørforum 4. februar 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 4. februar 2022 Referat: Referat fra møte 4.februar 2022 Presentasjoner: Bærekraftsbudsjettering – Øyvind Tanum Verdiskapingsstrategi – Hans Petter Øien Kvam