Møter 2014 - Næringsrådet

Møte i næringsrådet 10. desember 2014

The following is an excerpt.

Møte i næringsrådet 10. desember 2014 Innkalling: Innkalling til møte i næringsrådet 10. desember 2014 Vedtaksprotokoll: Kommer Presentasjoner:  

Møte i næringsrådet 28. mai 2014

The following is an excerpt.

Møte i næringsrådet 28. mai 2014 Vedtaksprotokoll: Vedtaksprotokoll næringsrådets møte 28. mai 2014 Presentasjoner: Sak 18/14 – Oppfølging av ROU 2014 Sak 20/14 – Samarbeid skole-nætingsliv