Møter 2015

Møte i regionrådet 11. desember 2015

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til regionrådet 11. desember 2015 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Vedtaksprotokoll: Kommer Presentasjoner: 45/15 – Innvandrings- og flyktningesituasjonen – Marit Elin Eide,

Møte i regionrådet 30. oktober 2015

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til regionrådet 30. oktober 2015 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Vedtaksprotokoll: Kommer Presentasjoner: 34/15 – Miljøpakken, status – Henning Lervåg 35/15 – Miljøpakken,

Møte i regionrådet 19. juni 2015

The following is an excerpt.

Innkalling: Inkalling og vedlegg til regionrådet 19. juni 2015 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Vedtaksprotokoll: Protokoll fra møtet 19. juni 2015 Presentasjoner: Kommer

Møte arbeidsutvalget 10. juni 2015

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 10. juni 2015 (Vedlegg bak i dokumentet, bruk bokmerker) Referat/protokoll: Referat fra møte 10. juni 2015

Møte regionrådet 17. april 2015

The following is an excerpt.

Møte Trondheimsregionen-regionrådet 17. april 2015 Innkalling: Innkalling og vedlegg til møtet 17. april 2015 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Vedtaksprotokoll: Protokoll fra møtet 17. april