Trondheimsregionen - møter 2008

Møte 5. desember 2008

The following is an excerpt.

Møtereferat Referat fra møte 5.12.2008 Saksvedlegg Vedlegg 1: Trondheimsregionen, videre virksomhet Vedlegg 2: Saksfremlegg næringsplan Vedlegg 3: Katalog – merknader, innspill IKAP Vedlegg 4:

Møte 3. oktober 2008

The following is an excerpt.

Møtereferat Referat Saksvedlegg 29-08 Rissa Leksvik 30-08 Strategisk næringsplan Presentasjoner 26-08 E6 Øst 27-08 E6 Sør. Samspill – veg og bane 28-08 Godsterminal 30-08 Næringsplan 31-08

Møte 13. juni 2008 – Felles formannskapsmøte

The following is an excerpt.

Møtereferat Referat Saksvedlegg 19-08 Sykehusfinansiering 20-08 Planprogram IKAS 21-08 Sammendrag Regionalt samarbeid 22-08 Momenter fylkesplanen 23-08 Observatør NTFK Presentasjoner 19-08 Magnussen 20-08

Møte 16. mai 2008

The following is an excerpt.

Møtereferat Referat Vedlegg 13-08 Miljøpakke for transport 13-08 Oversikt NTP i kommunene 13-08 Utkast brev til kommunene 14-08 Forsøksregion 15-08 Høringsutkast FFP 18-08 Brev fra Klæbu kommune 18-08

Møte 28. mars 2008

The following is an excerpt.

Møtereferat Referat Saksvedlegg Vedlegg 1-4   Presentasjoner 01-08 E6 Sør, Melhus 01-08 E6 Sør 02-08 E6 Øst 03-08 Miljøpakke 03-08 Spørsmål fra seminar 05-08 Regionreformen 06-08 Evaluering 07-08 Felles