Trondheimsregionen - møter 2009

Møte 11. desember 2009

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling møte 11. desember 2009   Saksvedlegg Vedlegg 1 – Saksfremlegg til Bystyret 17-12-09 Miljøpakke for transport I Trondheim  Vedlegg 1b – Satsing på

Møte, 30. oktober 2009

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling møte 30.10.2009 Saksvedlegg Vedlegg 1: Sak 44/09 Kommunestyre Leksvik 17.09.09 Vedlegg 2: Sak 44/09 Kommunestyre Rissa 08.10.09 Vedlegg 3: Utkast, Utviklingsplan 2010 Vedlegg 4: Søknad

Møte, 18. september 2009

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling møte 18.09.2009 Saksvedlegg Vedlegg 4: Sak 29: Kommunal høring, IKAP – Strategiske valg Vedlegg 2: Sak 26: Skisse Utviklingsplan 2010 for Trondheimsregionen Melding IKAP 090605:

Møte, 19. juni 2009

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling møte 19.06.2009 Saksvedlegg Vedlegg 1, Sak 21: Strateginotat nye fylkesveger og riksveger Vedlegg 2: Sak 26: Skisse Utviklingsplan 2010 for Trondheimsregionen Vedlegg 3: Sak 27:

Møte, 24. april 2009

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling møte 24.4.2009 Saksvedlegg Vedlegg 1: Sak fra Trøndelagsrådet: TR-sak 10/2009 Vedlegg 2: Uttalelse fra SAMT datert 29.04.2009 Vedlegg 3: Forslag til ny vedtekt datert 25.03.2009

Møte, 27. februar 2009

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling møte 27.2.2009 Saksvedlegg Vedlegg 1: Forsinkelse Godstransportprosjekt Vedlegg 2: Kommunal behandling videreføring av SAMT Vedlegg 3: Utviklingplan 2009 Trondheimsregionen Vedlegg 4a: