Møter 2010

Møte 10. desember 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling og vedlegg til møtet 10. desember 2010 (Vedlegg: Bruk bokmerker)   Protokoll/referat: Referat/protokoll møte 10. desember 2010  Presentasjoner: TR 32/10 Utviklingsplan 2011 TR 33/10

Møte rådmannsforum 16. november 2010

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling RF 16.november 2010 Referat: Protokoll/referat RF-møte 16. november 2010 Presentasjoner: RF 59/10 Handlingsplan SNP RF 60/10 Evaluering IKAP RF 62/10 Vedtektsforslag

Møte rådmannsforun 05. oktober 2010

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling RF 05.oktober 2010 Referat: Protokoll/referat RF-møte 05. oktober 2010 Presentasjoner: RF 45/10 Skjenkekontroll RF 50/10 Utviklingsplan 2011  

Møte 17. september 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling og vedlegg til møtet 17. september 2010   Protokoll/referat: Referat/protokoll møte 17. september 2010 Presentasjoner: 21-22/10 KVU for Steinkjer-Trondheim og Melhus-Oppland 23/10 E6

Møte 11. juni 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling,/vedlegg til møte 11. juni 2010 (Vedlegg: Bruk bokmerker)   Protokoll/referat: Protokoll/referat møte 11. juni 2010 Presentasjoner: Presentasjon av Trondheim 10/10 JBV: