Trondheimsregionen - møter 2010

Møte 10. desember 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling og vedlegg til møtet 10. desember 2010 (Vedlegg: Bruk bokmerker)   Protokoll/referat: Referat/protokoll møte 10. desember 2010  Presentasjoner: TR 32/10 Utviklingsplan 2011 TR 33/10

Møte 17. september 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling og vedlegg til møtet 17. september 2010   Protokoll/referat: Referat/protokoll møte 17. september 2010 Presentasjoner: 21-22/10 KVU for Steinkjer-Trondheim og Melhus-Oppland 23/10 E6

Møte 11. juni 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling,/vedlegg til møte 11. juni 2010 (Vedlegg: Bruk bokmerker)   Protokoll/referat: Protokoll/referat møte 11. juni 2010 Presentasjoner: Presentasjon av Trondheim 10/10 JBV:

Møte 16. april 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling,/vedlegg til møte 16. april 2010 (Vedlegg: Bruk bokmerker)   Protokoll/referat: Protokoll/referat møte 16. april 2010 Presentasjoner: Presentasjon av Gauldal skole- og

Felles formannskapsmøte 05. mars 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Invitasjon/program Deltakerliste Presentasjoner: Ocean space senter – Atle Minsaas Planforslag Regional strategisk næringsplan – Berit Rian Saksfremlegg Regional strategisk næringsplan

Møte 07. januar 2010

The following is an excerpt.

Møteinnkalling Innkalling/vedlegg til møte 07.01.2010 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Møtereferat: Referat fra møte 07.01.2010