Rådmannsforum - møter 2010

Møte rådmannsforum 16. november 2010

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling RF 16.november 2010 Referat: Protokoll/referat RF-møte 16. november 2010 Presentasjoner: RF 59/10 Handlingsplan SNP RF 60/10 Evaluering IKAP RF 62/10 Vedtektsforslag

Møte rådmannsforun 05. oktober 2010

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling RF 05.oktober 2010 Referat: Protokoll/referat RF-møte 05. oktober 2010 Presentasjoner: RF 45/10 Skjenkekontroll RF 50/10 Utviklingsplan 2011  

Møte rådmannsforum 26. januar 2010

The following is an excerpt.

Innkalling: Møteinnkalling møte 26. januar 2010 Referat: Referat fra møte 26. januar 2010 Presentasjoner: Presentasjon SINTEF Presentasjon IKAP