Trondheimsregionen, regionrådet - møter 2011

Møte med formannskapene 04. mars 2011

The following is an excerpt.

Møte med formannskapene 04. mars 2011 Møteinnkalling Invitasjon/program møte 04. mars 2011 Deltakerliste Referat: Referat møte 04. mars 2011  Presentasjoner: Velkommen til Stjørdal TR 01/11 Regional