Møter 2016

Møte i regionrådet 16. desember 2016

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til regionrådet 16 desember 2016 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Vedtaksprotokoll: Kommer Presentasjoner: 40/16 – Bymiljøavtale mulig deltakelse for omegnskommunene – Henning

Møte i regionrådet 16. september 2016

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til regionrådet 16. september 2016 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Vedtaksprotokoll: Vedtaksprotokoll 16. september 2016 Presentasjoner: 30/16 – Orientering nettverksanalyse Trondheim havn

Møte i regionrådet 17. juni 2016

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til regionrådet 17. juni 2016 (Vedlegg: Bruk bokmerker) Vedtaksprotokoll: Vedtaksprotokoll 17. juni 2016 Presentasjoner: 21/16 – Orientering Luftfartsforum – Berit Rian 22/16