Møter 2017

Møte i regionrådet 15. desember 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 15. desember 2017 Protokoll/referat: Protokoll fra møte 15. desember 2017 Presentasjoner: 38/17 – Byutredning for Trondheimsområdet – Joar Nordtug 39/17 –

Møte i regionrådet 22. september 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 22. september 2017 Protokoll/referat: Protokoll fra møte 22. september 2017 Presentasjoner: 29/17 – Eventuell utvidelse av Visit Trondheim – May Britt Hansen 30/17 –

Møte i regionrådet 16. juni 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 16. juni 2017 Protokoll/referat: Protokoll fra møte 16. juni 2017 Presentasjoner: 21/17 – Byutredningen for Trondheimsregionen – Joar Nordtug, Statens vegvesen 22/17