Møter 2017 - Regionrådet

Møte i regionrådet 15. desember 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 15. desember 2017 Protokoll/referat: Protokoll fra møte 15. desember 2017 Presentasjoner: 38/17 – Byutredning for Trondheimsområdet – Joar Nordtug 39/17 –

Møte i regionrådet 22. september 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 22. september 2017 Protokoll/referat: Protokoll fra møte 22. september 2017 Presentasjoner: 29/17 – Eventuell utvidelse av Visit Trondheim – May Britt Hansen 30/17 –

Møte i regionrådet 16. juni 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 16. juni 2017 Protokoll/referat: Protokoll fra møte 16. juni 2017 Presentasjoner: 21/17 – Byutredningen for Trondheimsregionen – Joar Nordtug, Statens vegvesen 22/17

Møte i regionrådet 7. april 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 7. april 2017 Protokoll/referat: Protokoll fra møte 7. april 2017 Presentasjoner: 13/17 – Årlig møte med samferdselsledelsen i STFK – Karin Bjørkhaug, STFK 13/17

Møte i regionrådet 17. februar 2017

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. februar 2017 Protokoll/referat: Referat fra møte 17. februar 2017 Presentasjoner: 02/17 – Jernbanen som sentral brikke, elektrifisering – Brede Nermoen 02/17 –