Møter 2018

Møte i Regionrådet 14. desember 2018

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i regionrådet 14. desember 2018 Protokoll: Protokoll fra møte 14. desember 2018 Presentasjoner: Mineraler – Direktoratet for mineralforvaltning Mineraler –

Møte i Regionrådet 28. september 2018

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i regionrådet 28. september 2018 Protokoll: Protokoll fra møte 28. september 2018 Presentasjoner: Studenters kjennskap til Trondheimsregionen – Eirik Auråen Trondheim Havn