Møter 2019

Møte i Regionrådet 13. desember 2019

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i Regionrådet 13. desember 2019 Protokoll: Protokoll fra møte 13. desember 2019 Presentasjoner: Nye Veier, status – Johan Arnt Vatnan Masterplan Trondheim lufthavn –

Møte i Regionrådet 25. oktober 2019

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i Regionrådet 25. oktober 2019 Protokoll: Protokoll fra møte 25. oktober 2019 Presentasjoner: Godsterminal Heggstadmoen – Anne Skolmli Trondheimsregionens struktur, økonomi,