Møter 2019 - Regionrådet

Møte i Regionrådet 15. februar 2019

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i Regionrådet 15. februar 2019 Protokoll: Protokoll fra møte 15. februar 2019 Presentasjoner: Ski-VM 2025 og Skitour 2020 – Guri Hetland Thamsklyngen – John Kåre