Møter 2020

Møte i Regionrådet 18. desember 2020

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 18. desember 2020 Protokoll: Protokoll fra møte 18. desember 2020 Presentasjoner Sak 30/20 Heggstadmoen som godsterminal, tilleggsutredning – Anne Skolmli og Eirik

Møte i Regionrådet 2. oktober 2020

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 2. oktober 2020 Protokoll: Protokoll fra møte 2. oktober 2020 Presentasjoner Sak 21/20: Byvekstavtalen – status og tilleggsavtale – Henning Lervåg Sak 22/20: Status for