Møter 2020 - Regionrådet

Møte i Regionrådet 18. desember 2020

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 18. desember 2020 Protokoll: Protokoll fra møte 18. desember 2020 Presentasjoner Sak 30/20 Heggstadmoen som godsterminal, tilleggsutredning – Anne Skolmli og Eirik

Møte i Regionrådet 2. oktober 2020

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 2. oktober 2020 Protokoll: Protokoll fra møte 2. oktober 2020 Presentasjoner Sak 21/20: Byvekstavtalen – status og tilleggsavtale – Henning Lervåg Sak 22/20: Status for

Møte i Regionrådet 19. juni 2020

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i Regionrådet 19. juni 2020 Protokoll: Protokoll fra møte 19. juni 2020 Presentasjoner: Regional arealplan Trøndelag fylkeskommune – Gunhild Kvistad Grønn konkurransekraft

Møte i Regionrådet 14. februar 2020

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte i Regionrådet 14. februar 2020 Protokoll: Protokoll fra møte 14. februar 2020 Presentasjoner: Fylkeskommunal strategi for klimaomstilling – Mari Roald Bern Technoport 2020 om