Møter 2021

Møte i Regionrådet 17. desember 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. desember 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 17. desember 2021 Presentasjoner Sak 44/21 Thamsklyngen – John Kåre Solem Sak 45/21 Talent Attraction Management –

Møte i Rådmannsforum 1. desember 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 1. desember 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 1. desember 2021 Presentasjoner: Status TAM prosjektene Status Strategisk Næringsplan Kommuneplanens samfunnsdel

Møte i Regionrådet 1. oktober 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 1.oktober 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 1. oktober 2021 Presentasjoner Sak 35/21 NAV, ny virksomhetsstrategi mot 2030 – Hege Merete Pettersen Sak 36/21 Luftfartsforum

Møte i Næringsrådet 8. september 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 8. september 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 8. september 2021 Presentasjoner: Sak 35/21 Trondheim Tech Port – Karianne Tung Sak 36/21 Grønn konkurransekraft –

Møte i Regionrådet 18. juni 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 18. juni 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 18. juni 2021 Presentasjoner Sak 24/21 AtBs mobilitetsstrategi – Harald Storrønning Sak 25/21 Utbygging av bredbånd i